Elfels Livsguider

Magnus Karlsson

Jag volontär jobba sedan mer än ett år med att hjälpa med psykisk ohälsa, vill du läsa mer se:

www.mind.se, ska fråga om jag kan lägga upp deras logga här brevid. Runt 300 frivilliga sköter en samhällsfunktion dygnet runt.