Föreläsningar lektioner

 Tänka positivt

Attrahera de positiva sidor med hjälp av PEA(Positive emotional attractor)och CWC (coaching with compassion), för att bättre hantera, samt en investering av gruppen bästa sidor, 

  • Arbetsplatser (motverkar prestige, ökar sammanhållning, öka trivseln underförstått minska frånvaro)
  • Strategiskt tänkande för hållbara affärsmål, ”så mycket lättare och billigare att planera och göra rätt från början än att vara efterklok och tvingas ändra”
  • Hantera förändringar utan att bli uppstressad
  • Finna gruppens/individens kvaliteter och värderingar

Gäller konsultationerna i strategiskt tänkande kan nämnas att jag i dagsläget även är mentor i PwC kursen

”data driven decision making” så jag har numer en viss förståelse för invecklade affärer se nedan

Examens provet SRF           Coursera _ Online Courses From Top Universities

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
captcha