Grupp coaching

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
captcha
Grupp coaching är tänkt som ett verktyg för att få starka viljor att enas på en arbetsplats eller var helst det behövs en utomståendes röst eller infallsvinkel istället för att snabbare kunna komma framåt i övrigt bygger det på samma princip som för den vanliga personlig coaching tjänsten men med fler deltagare, tänk om ett par coaching timmar gör att ett projekt blir färdigställt i tid eller att familjeband stärks för gott,

Lämpliga områden

  • Arbetsplatser gruppdynamik
  • Förstärka familjeband
  • Flera företag som jobbar i samma projekt
  • Idrott/musik allt med flera utövare